blank

İş Güvenliği Eğitimleri

Anasayfa » D. Faaliyet » İş Güvenliği Eğitimleri

Yüksekte Çalışma & Sapancı – İşaretci & GWO & Eğitici Eğitimi gibi İş Güvenliği Eğitimleri.

Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği konularında bilgilendirerek, bu alandaki hataları minimuma indirmek ve daha güvenli çalışmalarını sağlamaktır.
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu doğrultusunda iş yerlerinde çalışanlara “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” verilmesi yasal bir zorunluluktur. İş verenler, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uygunluğu denetlemekle mesleki riskleri belirlemekle, alınması gereken önlemleri almakla, yasal hak ve sorumluluklar konusunda çalışanlarını bilgilendirmekle ve alınması zorunlu olan “İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimini” vermekle yükümlüdürler.
1. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,
2. Çalışanları, çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak,
3. Çalışanların sağlık ve güvenliğini sağlayarak geliştirmek,
4. Verimli bir iş ortamı yaratmak ve devamını sağlamak.
- Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi (16 saat).
- Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimi (16 saat).
- Yüksekte Çalışma Eğitici Eğitimi (45 saat).
- İskele Güvenliği İskele Kurulumu Eğitimi (16 saat).
- Elektrik Çalışmalarında İş Güvenliği Eğitimi (4 saat).
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi (4 saat).
- İş Yeri Risk Değerlendirmesi (Analizi) Eğitimi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
- İSG Kurulları ve Çalışma Prensipleri Eğitimleri. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
- İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Kaynak İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Makine ve Tezgahlar ile Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Motorlu Araçlarda Güvenlik Eğitimi
- Elle Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
- Bakım ve Onarım İşlerinde Güvenlik Tedbirleri Eğitimi
- Acil durum Planı Hazırlanması Eğitimi
- Patlamadan Korunma Planı Hazırlanması Eğitimi
- Kapalı Alanlarda Çalışmalarda İş Güvenliği Eğitimi
- Kaldırma ve Taşıma Araçlarında İş Güvenliği Eğitimi
- Fiziksel Risk Etmenleri (Titreşim, Basınç) Eğitimi
- Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda İş Güvenliği ve Ergonomi Eğitimi
- Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerinde Kullanılması ve Yasal Zorunluluğu Eğitimi
- İş yerinde Bina ve Eklentilerde Alınacak Sağlık Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik Eğitimi - Fiziksel Risk Etmenleri Gürültü Eğitimi (Gürültü Yönetmeliği)
- İş Yerinde Biyolojik ve PsikoSosyal Risk Etmenleri Eğitimi
- İş Kazalarından Doğan Cezai ve Hukuki Sorumluluklar Eğitimi
Çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitimdir.

İş güvenliğinin bir kültür olarak aşılanması sürecinde, çalışanların bilgi düzeyini arttırmak ve pekiştirmek hedeflenmektedir.
- İş Sağlığı ve Güvenliği tanımı,
- Yasal Mevzuat ve İçerik (İş yasası, tüzük ve yönetmelikler)
- İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Yaklaşımlar ve Temel Prensipler,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Organizasyonu,
- İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda Devlet,
- İşveren ve İşçilerin Görev ve Sorumlulukları,
- Kaza Nedenlerinin Analizi,
- İş Kazası ve Meslek Hastalıklarından Doğan Hukuki ve Cezai Sorumluluklar,
- Kişisel Koruyucu Donanımlar ve Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması,
- Fiziksel Etmenler ve Termal Konfor Şartları.
Yüksekte çalışacak personelin güvenli bir biçimde çalışmasını sağlayacak bilgiler ile donanması ve kaza anlarında gerekli kurtarma görevlerini yerine getirebilecek seviyede eğitilmesini sağlamaktır.
Alanında görev yapan ve işi gereği emniyet gerektirecek yüksekliklerde çalışması gereken personele yönelik özel bir programdır. Personelin güvenliğinin sağlanması için gerekli bilgilendirmelerin yanı sıra kurtarma becerilerini kazandıran uygulamaları da içerir.

Bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir, kurtarma konusu ilave edilerek tamamen işe özel bir program oluşturulmuştur. Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır.
Kanun ve yönetmelikler baz alınarak mevzuata uygun şekilde Yüksekte Güvenli Çalışma Eğitimlerini verebilecek eğitmenler yetiştirmektir.
Özel sektörde veya kamu kurumlarında en az 1 yıl tecrübesi olan ve aşağıdaki şartlardan herhangi birini taşıyan kişiler başvurabilir.

- En az lise mezunu olup, özel veya kamu kuruluşlarında eğitim bölümlerinde çalışanlar.
- Üniversitelerin ön lisans (İş sağlığı ve iş güvenliği, sivil savunma, insan kaynakları ve itfaiyecilik bölümü) programında okuyan ya da mezun olanlar.
- OSGB (Ortak sağlık güvenlik birimlerinde) görev yapan A B veya C sertifikasına sahip iş güvenliği uzmanları.
- Özel Eğitim Merkezlerinde Eğitici olarak çalışanlar.
- İSG Uzman Adayları.
- Bağımsız veya kuruma bağlı eğitim veren eğiticiler.
- Eğitimci olmak isteyen veya yeni meslek edinmek isteyen en az üniversite ön lisans mezunlarıdır.
Eğitime başlamadan önce, resmi kayıt işlemleri için katılımcılarımızın göndereceğimiz Kursiyer Kayıt Formu’nu doldurmaları gerekmektedir. Bu form ile birlikte, sertifika sürecinde oluşabilecek kelime veya harf hatalarının önüne geçmek için kursiyerin CV ‘ si ve nüfus cüzdanın önlü arkalı hali scanner dan taratılmış veya cep telefonu ile belirgin bir şekilde çekilerek sarizeybek@sarizeybek.com.tr adresine gönderilecektir.
İnşaat ve sanayi gibi iskele kullanımı gerektiren sektörlerde, gerek çalışan gerekse iş güvenliği denetleme görevinde olan tüm personele; iskele kurulumu, iskele sökümü ve iskeleler üzerinde güvenli çalışmayı öğretme amacıyla verilen eğitimdir. İskele güvenliği ve Güvenli iskele kurma sökme eğitimin ana hedefi, katılımcıları iskele elemanlarını tanıma, standart iskeleleri ayırt edebilme, iskele kontrol kriterlerini bilme konusunda eğitmek; onlara iş sağlığı ve güvenliğini göz önüne alarak iskele kurma ve sökme beceresi kazandırmaktır.
Alanında görev yapan ve işi gereği iskele kurulumu yapacak veya iskelede çalışmayı denetleyecek personele yönelik özel bir eğitim programdır. İskele kurulması sırasında doğabilecek olan risklerin önlenmesi amacıyla bütün uygulamalar alanına özgü emniyet gereksinimlerine göre düzenlenmiştir.

Teorik ve pratik eğitim iç içe verilir. Eğitimin bizzat çalışılacak iş yerinde verilmesi etkinliğini arttırmaktadır. Gerçekleştirilecek teorik ve pratik eğitim sonunda katılımcıların güvenli bir şekilde iskele kurmak ve sökmek, iskelelerde güvenli çalışmak, iskele ve kullanımından kaynaklanan tehlikeler ile ilgili teorik bilgileri kazanması, iskelelerin denetlenmesi, sahada ki örnek çalışmalarla bu bilgilerin pratiğe aktarılması konusunda bilgi ve deneyim kazanması sağlanmaktadır.
İskele kurulumu ve iskele sökümü yapan, iskelede çalışan ve iskeleleri denetme görevi alan bütün çalışanlar bu eğitimi alabilir.

Eğitim bizzat iş yerinde ve iş yerinin koşullarına göz önünde bulundurularak verilir.

Eğitim 15 yıllık tecrübeye sahip gerçek A sınıfı iş güvenliği uzmanlarımızla, uluslararası yüksekte çalışma sertifikasyon sistemi olan SPRAT/ IRATA ve Dağcılık federasyonu eğitimine sahip eğitmenlerimiz tarafından senkronize bir şekilde 2 kademeli verilecektir.
Elektrikli işlerde yapılan çalışmalarda alınmayan önlemler ve dikkatsizlikler sonucunda oluşan kazaların önüne geçilmesi amacıyla elektrikle ilgili çalışmalardaki gerekliliklerin, kontrol unsurlarının ve güvenli çalışma metotlarının aktarılması, elektrik tesislerinde ve elektrik ile ilgili işlerde çalışanların iş güvenliğinin temin edilmesini destekleyecek ölçülebilir bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması, elektrik tesislerindeki risklerin anlatılması, işverenlere işyerlerinde sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının tesis edilmesi için eğitim desteğinin verilmesidir.
Elektrikle Çalışmalarda İSG Eğitimi; yasal olarak eğitim alması gereken az tehlikeli, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyeri personelleri için uygundur.

Eğitim, çalışanların kolayca anlayabileceği şekilde teorik olarak düzenlenir. Eğitimimize her seviyedeki çalışanlar katılabilir.
İşyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören kimyasal maddelerin tehlikelerinden ve zararlı etkilerinden işçilerin sağlığını korumak ve güvenli çalışma ortamı sağlamak için asgari şartları belirlemektir.
Eğitimimize iş yerinde kimyasal kullanan, depolayan çalışanlar katılabilir.

E-Bülten