blank

Özel Güvenlik Eğitimleri

Anasayfa » Özel Güvenlik Eğitimleri
Öncelikle yetkilendirilmiş özel güvenlik eğitim kurumlarından yaklaşık 3-4 hafta süren eğitim alınır. Eğitimini mevzuata uygun şekilde tamamlayan kişiler, özel güvenlik denetleme başkanlığı tarafından açıklanmış olan sınav takvimine uygun olarak sınava girerler. Sınavda 60 ve üzeri puan alan adaylar özel güvenlik sertifikası almaya hak kazanırlar. Sınav tarihinden yaklaşık 11 gün sonra açıklanan sınav sonuçlarının ardından özel güvenlik eğitim kurumu tarafından hazırlanan sertifika bağlı bulunan İl’in Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne teslim edilir. İlgili Müdürlük tarafından onaylanan sertifika, eğitim kurumunca eğitim almış kişilere teslim edilir. Sertifikasını alan özel güvenlik görevlisi adayı, Sertifikasına ek olarak istenen diğer evrakları ile özel güvenlik kimlik kartı almak için özel güvenlik şube müdürlüğüne başvuruda bulunur. Özel Güvenlik Şube müdürlüğü tarafından yapılan soruşturma neticesinde alt kısımda belirtilmiş olan kriterlere sahip kişilere özel güvenlik kimlik kartı verilir. Özel güvenlik kimlik kartı almış birey resmi olarak özel güvenlik görevlisi olmuş olmakla beraber, Türkiye'nin herhangi bir ilinde mevzuata uygun şekilde görev alabilir.

Silahsız Özel Güvenlik eğitimi alabilmek için 18 yaşını doldurmuş olan ve en az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak, Silahlı Özel Güvenlik eğitimi alabilmek için 21 yaşını doldurmuş ve en az lise mezunu olmak gerekmektedir. Özel Güvenlik görevlisi olmak için yaş üst sınırı ise aranmamaktadır. Fakat bazı kurumlar ilk işe alımları sırasında yaş sınırı belirleyebilmektedir.
Silahsız Özel Güvenlik Eğitim için;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
* 18 yaşını doldurmuş olmak.
* En az ilköğretim (ortaokul) mezunu olmak.
* Devlet Hastanesinden silahsız özel güvenlik görevlisi olur sağlık raporu almak.
Silahlı Özel Güvenlik Eğitim için ;

* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
* 21 yaşını doldurmuş olmak.
* En az lise mezunu olmak.
* Devlet Hastanesinden silahlı özel güvenlik görevlisi olur sağlık raporu almak.
Özel güvenlik kimlik kartı ruhsat harcı Harçlar kanuna göre her yıl değişim göstermek olup 2021 yılı için 986.-TL dir. Kimlik kartının Silahlı veya silahsız olması harç ücreti miktarını değiştirmemektedir. Daha önce silahsız kimlik kartı ruhsat harcı yatırmış bir kişi silah fark eğitimi alıp silahlı kimlik kartı çıkarmak ister ise tekrar ayrıca bir sınav harcı yatırmaz.
Her yıl Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından açıklanan özel güvenlik sınav takvimine göre senede genel olarak 6 defa sınav yapılmaktadır. Belirlenmiş olan bu sınavlardan herhangi birine katılabilmek için ilgili sınavın tarihinden yaklaşık 45 gün kadar önce eğitimlerin tamamlanmış olması şartı aranmaktadır. 2021 yılında yapılacak tüm sınav tarihlerine ve bu sınavlara katılım sağlanabilmesi için eğitimlerin en son ne zaman tamamlanmış olmasının belirtildiği tarihlere sitemizde ilgili kısımdan ulaşabilirsiniz.
Silahlı/Silahsız Heyet Sağlık Raporunun Devlet hastanelerinden alınması gerekmektedir. Alo 182 Hastane Randevu Sistemini kullanarak Devlet hastanesinden telefon ile veya internet üzerinden randevu alınabilmektedir. Heyet/Kurul sağlık raporu veren her devlet hastanesinin raporu kabul edilmekte olup özel veya üniversite hastanelerinden alınan heyet sağlık raporları kabul edilmemektedir.
2021 yılı olarak güncellenen özel güvenlik maaşları görev alınan kurum, proje ve bunun gibi kriterlere göre değişiklik göstermektedir. Güvenlik maaşları asgari 2.825,90.-TL ile 6.500.-TL arasında çalışılan kurum veya kuruluşa göre değişiklik göstermektedir. Mesleğe yeni başlayan görevlilerin maaşları genellikle asgari ücretin biraz üzerinden hesaplanmaktadır.
Sınav sonuçları genel olarak, Sınava girilen tarihten yaklaşık 11 gün sonra Cuma günü açıklanmakta olup bazı dönemlere 18 gün sonrada açıklanabilmektedir. Sınav sonuçlarının açıklandığı sayfaya alt kısımdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://onlineislemler.egm.gov.tr/ozelguvenlik/Sayfalar/sinavsonuc.aspx
Silahlı özel güvenlik görevlisi; görev alanı içerisinde silah taşımayla yetkilendirilmiş olup görev alanı dışına görev silahını çıkartması gerektiği durumlarda ayrıca “silah yol izin belgesi” alması gerekmektedir. Silah yol izin belgeside görev alınan kurum tarafından verilmiş olan silahın, bir konumdan diğer bir konuma taşınması gerektiğinde bağlı bulunan İl’in Silah ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürlüğü tarafından verilebilen bir belgedir.
Belirlenen görev alanı dışında ve silah yol izin belgesi alınan güzergah dışında özel güvenlik görevlisinin görev silahını yanında bulundurmaz veya taşıyamaz.

Silah Taşıma ruhsatı alabilmek ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun kapsamında belirlenmiş olan şartlara haiz olmak ve bu doğrultuda Valilik makamından şahsen izin alınması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için; http://www.izmir.pol.tr/silah-ruhsat-islemleri
Evet. Silahlı sertifikasına sahip olan özel güvenlik görevlisi hem silahlı projelerde hemde silahsız projelerde çalışabilir.

Hayır. Özel güvenlik görevlisi kimlik kartı olmadan özel güvenlik görevlisi olarak çalışmak mümkün değildir. Özel güvenlik sertifikası almanızın ardından bağlı bulunan özel güvenlik Şube müdürlüğüne başvurarak özel güvenlik kimlik kartının çıkarılmış olması gerekmektedir.

Özel Güvenlik Görevlilerinin yetkileri 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve bu kanunun yürütülmesine ilişkin yönetmeliklerle belirlenmiştir. İlgili kanun ve yönetmelikler doğrultusunda, Özel güvenlik personeli, kanunda belirtilen koruma ve özel güvenlik hizmetleri dışında başka bir işte çalıştırılamaz ve çalışmaya zorlanamaz.

5728 sayılı Kanun'un 549. maddesiyle değişik 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un Ceza Uygulaması başlıklı 23. maddesinde ise Özel güvenlik görevlileri, görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri suçlardan dolayı kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Ayrıca Yargıtay 9. Ceza Dairesi; Özel güvenlik görevlilerine karşı işlenmiş suçları, Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 23/2 maddesi uyarınca kamu görevlisine karşı suç işlemiş gibi cezalandırılması gerektiğine hükmetmiştir.

Yenileme eğitimi, daha önce silahsız veya silahsız özel güvenlik sertifikası almış kişilerin, 5 yıllık sertifika geçerlilik sürelerine en az 6 ay, en fazla 1 yıl kala özel güvenlik yenileme eğitimi alması ve ardından kimlik kartını yenilemesi işlemidir.
Özel Güvenlik Hizmetlerinde istihdam edilen ve Kimlik Kartını aldığı tarihten itibaren 5 yıllık süresi dolan özel güvenlik personeli 5188 Sayılı Yasa gereğince Yenileme Eğitimi almak zorundadırlar. Silahsız Yenileme Eğitimi 7 gün, Silahlı Yenileme Eğitimi yaklaşık olarak 8 gün sürmektedir.
Özel güvenlik görevlisi, sorun çıkaran ve saldırgan tavır sergileyen kişi/kişileri sakinleştirmeyi başaramazsa, öncelikle zor kullanan ilk taraf olmamaya özen göstermelidir. Saldırganın, güvenlik görevlisine vurmak istemesi halinde yapılacak en doğru hareket, bu hareketi savuşturmak ve emniyetli mesafeyi korumak olmalıdır.
Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veya altı aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsa bile Devletin Şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, emniyeti suistimal, sahtecilik, hileli iflas ve bunun gibi yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymiş kişiler özel güvenlik görevlisi olamaz.
Yılda 60 gün yıpranma hakkı vardır. Özel güvenlik görevlisi olarak çalışılan her 360 güne karşılık 60 gün fiili hizmet süresi zammı verilmesi amaçlanmaktadır. Böylece özel güvenlik görevlileri her 10 yılda 600 gün yıpranma hakkı elde edecekler, bu sürenin yarısı kadar erken emekli olabileceklerdir.

Özel güvenlik görelileri, 5188 kanun ve bu kanunun yürütülmesine ilişkin yönetmelikler doğrultusunda, mülki idari amirlerinin emri altında çalışan kolluk kuvvetleridir.
Genel olarak şehrin Valiliğine bağlı olan bu kurumlar, İç İşleri Bakanlığı tarafından kanun önünde yükümlüdür. Bununla birlikte asayiş ve diğer kişilik haklarının sürdürülmesi ve işlemlerin yapılması için de İl ve İlçe Emniyet müdürlükleri yetkili kılınmıştır.
Evet. Körlük veya gece körlüğü olmamak şartı ile renk körü olanlar özel güvenlik görevlisi olabilirler.
Özel güvenlik sınavı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı’nın düzenlenene ve Özel Güvenlik Şube Müdürlükleri tarafından organize edilen bir sınavdır. Bu sınav özel güvenlik görevlisi olmak isteyenlerin katıldığı resmi bir sınavdır.

E-Bülten